أخبار عاجلة
الرئيسية / English (صفحه 10)

English

A Call to Iraqi Leaderships

These days, our country is going through unprecedented circumstances that are the result of all that happened in Iraq from the north to the south for years and until now. Therefore, this critical phase requires a comprehensive and national collaboration to go beyond this crisis and move forward to the …

أكمل القراءة »

Chaldean Synod 2017 – Decrees

Patriarchal Media The Chaldean Synod was held in Rome between 5-8 October 2017. It was led by His Beatitude the Patriarch Mar Louis Raphael Sako and was attended by all the Chaldean bishops around the world except by the retired bishop Jacques Ishaaq for health reasons. The synod began with …

أكمل القراءة »

La déclaration finale du Synode des évêques de l’Eglise Chaldéenne, tenu à Rome sous la présidence du patriarche Louis Raphael I Sako, 4-8 octobre 2017

A nos sœurs et frères à la patrie, Nous souhaitons de vous parler dans ces circonstances difficiles et critiques auxquelles notre cher pays est confronté. Nous désirons de montrer notre solidarité avec vous et notre fierté. Nous apprécions énormément les prestations de nos troupes armées et nous voulons les féliciter …

أكمل القراءة »

De slotverklaring van de Synode van de bisschoppen van de Chaldeeuwse Kerk, gehouden in Rome onder het voorzitterschap van de gezegende Patriarch Louis Raphael I Sako, 4-8 oktober 2017

  Aan onze zusters en broeder in het thuisland,   Wij wensen met jullie te spreken in deze moeilijke en kritieke omstandigheden waar ons geliefd land mee geconfronteerd wordt. Wij wensen onze solidariteit met jullie en onze trots op jullie te tonen.   Wij waarderen de prestaties van onze gewapende …

أكمل القراءة »

The Statement of the Synod of the Chaldean Church Bishops Held in Rome under the chairmanship of the Patriarch Louis Raphael Sako, the blessed 4-8 October 2017

The Statement of the Synod of the Chaldean Church Bishops Held in Rome under the Chairmanship of the Patriarch Louis Raphael Sako, the Blessed 4-8 October 2017 To our sisters and brothers in the homeland, We would like to talk to you in these difficult and critical circumstances of our …

أكمل القراءة »

Speech of Patriarch Sako in Vatican

Speech of Patriarch Sako in Vatican Santità, Sono lieto di essere qui, con i miei fratelli vescovi della Chiesa caldea riunita in Sinodo a Roma, per porgerLe il nostro saluto e dirLe ancora una volta Grazie per la Sua paterna e amorevole vicinanza nella difficile situazione che il nostro popolo, …

أكمل القراءة »