الرئيسية / English (صفحه 3)

English

La déclaration finale du Synode des évêques de l’Eglise Chaldéenne, tenu à Rome sous la présidence du patriarche Louis Raphael I Sako, 4-8 octobre 2017

A nos sœurs et frères à la patrie, Nous souhaitons de vous parler dans ces circonstances difficiles et critiques auxquelles notre cher pays est confronté. Nous désirons de montrer notre solidarité avec vous et notre fierté. Nous apprécions énormément les prestations de nos troupes armées et nous voulons les féliciter …

أكمل القراءة »

De slotverklaring van de Synode van de bisschoppen van de Chaldeeuwse Kerk, gehouden in Rome onder het voorzitterschap van de gezegende Patriarch Louis Raphael I Sako, 4-8 oktober 2017

  Aan onze zusters en broeder in het thuisland,   Wij wensen met jullie te spreken in deze moeilijke en kritieke omstandigheden waar ons geliefd land mee geconfronteerd wordt. Wij wensen onze solidariteit met jullie en onze trots op jullie te tonen.   Wij waarderen de prestaties van onze gewapende …

أكمل القراءة »

ابرشية كركوك للكلدان تقدم المساعدات للعوائل النازحة من محيط الحويجة

  لليوم الرابع على التوالي تقوم ابرشية كركوك للكلدان وبدعم من سيادة المطران د. يوسف توما وبأشراف المباشر من السيد عماد متي وبعض الشباب الغيارى من ابناء الابرشية بجمع وإيصال المساعدات المتضمنة حليب للاطفال وقناني ارضاع وصمون وعصائر ورز ومواد غذائية اخرى الى العوائل التي هربت من جحيم المعارك والقصف …

أكمل القراءة »

The Statement of the Synod of the Chaldean Church Bishops Held in Rome under the chairmanship of the Patriarch Louis Raphael I Sako, the blessed 4-8 October 2017

To our sisters and brothers in the homeland,   We would like to talk to you in these difficult and critical circumstances of our beloved country, expressing our solidarity with you and pride in you.   We highly appreciate the achievements of our armed forces, and commend them for their …

أكمل القراءة »

فيديو بالفرنسي – الكلدان من هم؟ VIDEO – Qui sont les chaldéens

 Nicolas Sénèze , le 27/09/2017 à 17h20   Les chaldéens comptent près d’un million de fidèles, dont moins de la moitié vit en Irak. Ils seraient 100 000 en Europe et environ 20 000 en France. L’Église chaldéenne est l’héritière de l’Église de l’Orient fondée, selon la Tradition, par l’apôtre …

أكمل القراءة »

The Church of the East isn’t Nestorian

Patriarch Louis Raphael Sako   A paper  given by H.B. Patriarch Louis Raphael Sako during the symposium on: Christologie-Kirchen Ostens-ökumenische Dialoge. Frankfurt Germany 22 September 2017   I. Introduction We must read and understand matters according to the context of their time and not according to our today’s mindset. Each …

أكمل القراءة »